Odgovorno igralništvo

Iz določb Zakona o igrah na srečo izhaja skrb države, da se igre na srečo izvajajo v urejenem in nadzorovanem okolju, da se zagotavlja varstvo potrošnikov in javni red, zaradi narave dejavnosti iger na srečo, pa je potrebno posvetiti posebno skrb tudi udeležencem iger na srečo oziroma igralcem, da se prepreči njihovo odvisnost od iger na srečo in s tem povezane posledice zanje, za njihove družine in celotno družbo.

V svetu in tudi pri nas se vse bolj uveljavlja odgovorno igralništvo, ki mora poleg ekonomskih učinkov zagotoviti tudi to, da ne ustvarja zasvojencev od iger na srečo, patoloških igralcev. Udeležba v igrah na srečo mora ostati v mejah zabave, zato je pomembno, da so stave prilagojene posameznim možnostim igralca, ki mora za to sprejeti tudi odgovornost za svoja dejanja.

V dosedanji praksi preprečevanja zasvojenosti s posebnimi igrami na srečo se je najbolj uveljavil princip samoprepovedi, ki jo sedaj, z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 10/10), ureja spremenjeni 9. člen.

(Vir: http://www.unpis.gov.si/fileadmin/unpis.gov.si/pageuploads/sporocila/Odgovorno_igralnistvo-ZIS-C.pdf)