SPLOŠNI POGOJI ČLANSTVA IN POSLOVANJA GRAND CASINO PLAYERS CLUB

 

 

 1. Splošno

 

Grand Casino Players Club je program zvestobe, v katerem uporabniki storitev družbe Casino Portorož d.d.(v nadaljevanju: član/i) skladno z določili teh splošnih pogojev pridobivajo točke, ki jih lahko unovčijo pri koriščenju blaga in storitev pri upravljalcu. Unovčenje točk predstavlja popust oz. druge ugodnosti pri koriščenju blaga in storitev upravljavca. Večje število točk prinaša večje ugodnosti.

Člani programa zvestobe lahko sodelujejo tudi pri drugih vsakokrat veljavnih promocijah posamezne poslovne enote upravljavca.

Upravljavec Casino Portorož d.d., Obala 75a, 6320 Portorož (v nadaljevanju: upravljavec).

Z začetkom veljavnosti teh splošnih pogojev prenehajo veljati do zdaj veljavni splošni pogoji kluba zvestobe.

 

 1. Članstvo

 

Pogoj za sodelovanje v programu zvestobe Grand Casino Players Club je članstvo v Grand Casino Players Club-u, ki se ga lahko pridobi ob vstopu v Grand Casino Portorož in/ali Grand Casino Lipica.

Član ob včlanitvi v Grand Casino Players Club prejme kartico Grand Casino Players Club (v nadaljevanju: klubska kartica), ki jo lahko uporablja skladno s temi splošnimi pogoji članstva in poslovanja Grand Casino Players Cluba (v nadaljevanju: splošni pogoji).

Klubska kartica postane aktivna s prevzemom in aktivacijo na recepciji.

Članstvo v Grand Casino Players Club-u je prostovoljno in brezplačno. Vsak član ima pravico, da skladno s temi splošnimi pogoji iz njega kadarkoli izstopi in vrne klubsko kartico. Član poda zahtevo za izstop iz Grand Casino Players Club-a pisno, pri čemer si upravljavec pridržuje pravico do identifikacije člana.

 

V Grand Casino Players Club se lahko včlani vsaka fizična oseba, ki izvede vstop v casino in izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je dopolnila 18 let starosti;
 • nima samoprepovedi udeležbe pri igrah na srečo izdane na podlagi Zakona o igrah na srečo UL. RS. št. 27/1995 s spremembami (v nadaljevanju: Zakon o igrah na srečo);
 • nima aktualne prepovedi vstopa v igralnice upravljalca;
 • ni zaposlena pri upravljavcu in/ali pogodbenem partnerju upravljavca, ki sodeluje v programu zvestobe Grand Casino Players Club ali zanj/-u ne opravlja dela na drugi pravni podlagi (pogodba o delu, študentski servis, …).

 

 1. Klubski nivoji Grand Casino Players Cluba

 

Grand Casino Players Club sestavlja pet nivojev: Bronze, Silver, Gold, VIP Exclusive in Chairman.

 

Prehajanje med različnimi nivoji temelji na pridobljenem številu točk:

 1. Bronze: potrebne letne točke: 0
 2. Silver: potrebne letne točke: 10.000
 3. Gold: potrebne letne točke: 36.000
 4. VIP Exclusive: potrebne letne točke: 100.000
 5. Chairman: po vsakokratni odločitvi vodstva upravljalca.

 

Napredovanje člana v višji nivo se izvaja avtomatično ob izpolnitvi pogoja oziroma na podlagi odločitve vodstva upravljavca.

Napredovanje v VIP Exclusive in Chairman poteka ročno.

Napredovanje v Chairman nivo je možno le na povabilo vodstva upravljavca.

Nazadovanje člana oz. preverjanje ohranjanja nivoja klubske kartice se izvaja enkrat letno oziroma na podlagi odločitve vodstva upravljavca.

Obdobje pridobivanja točk, ki se upošteva za prehode med različnimi nivoji klubskih kartic je 1 leto, šteto od datuma včlanitve v klub. Po poteku enega leta se točke, ki jih je član zbral več kot pred enim letom, za namen prehoda med različnimi ravnmi klubskih kartic, ne upoštevajo več.

Obdobje pridobivanja točk za Unovčitev ugodnosti je 1 leto, šteto od datuma včlanitve v klub. Po poteku enega leta se točke, ki jih je član zbral več kot pred enim letom, za namen prehoda med različnimi ravnmi klubskih kartic, ne upoštevajo več.

 

 1. Pridobivanje in koriščenje točk ter ugodnosti

 

Član pridobiva točke z igro na igralnih avtomatih, elektronskih ruletah, živih igrah ter ob nakupih z gotovino v barih in restavracijah Grand Casino Portorož in Grand Casino Lipica.

Pri igralnih avtomatih in elektronski ruleti igralec ob igri vstavi klubsko kartico v režo, s tem se beleži igra člana.

Pri živih igrah, član izroči kartico krupjeju ali inšpektorju pri igralni mizi.

Pridobljene točke se evidentirajo na klubski kartici.

V primeru tehničnih okvar je pridobivanje ali unovčitev točk lahko moteno ali začasno prekinjeno. Upravljavec si pridržuje pravico do enostranskih popravkov ali sprememb stanja pridobljenih točk v primeru nedelovanja sistema, napake v sistemu kakor tudi v primeru poskusa goljufije članov.

Član, ki ima samoprepoved udeležbe pri igrah na srečo, izdano na podlagi Zakona o igrah na srečo ali prepoved vstopa v igralnico/e upravljavca, ne more v času samoprepovedi ali prepovedi niti pridobivati niti vnovčiti točk. Po preteku samoprepovedi oz prepovedi član lahko koristi točke v kolikor so točke še v veljavnem obdobju koriščenja.

Upravljavec ne nosi odgovornosti za primere, ko je članu onemogočeno pridobivanje točk zaradi nepravilne uporabe klubske kartice.

 

Pridobivanje točk

 1. Igralni avtomati
  • na igralnem avtomatu član za vsakih odigranih 4,00 EUR dobi 1 točko
  • na elektronski ruleti in na igralnih avtomatih z video poker igrami, član za vsakih odigranih 8,00 EUR pridobi 1 točko.

 

 1. Žive igre
  • gost pridobiva točke z igro na igralnih mizah, število točk je odvisno od vrste igre, časa igranja in povprečne stave; natančnejše informacije o pridobivanju točk na igralnih mizah so dostopne pri osebju v igralnici.

 

 • Plačevanje z gotovino v barih, restavracijah
  • za vsakih 4 EUR nakupa z gotovino, prejme gost 1 točko, pri čemer član točk ne more pridobivati z nakupom tobačnih izdelkov.

 

Pridobljenih točk ni mogoče zamenjati za gotovino.

 

Unovčitev točk

 

Član kluba lahko točke unovči za brezplačno igro-free play, kot je navedeno v priloženi spodnji tabeli.

Član kluba lahko točke unovči tudi za ugodnosti pri koriščenju blaga in storitev v barih, restavracijah, za hotelske storitve in za artikle v vitrini. Unovčitev točk je lahko omejena glede na posamezen klubski nivo.  Ceniki unovčitve točk so javno dostopni v prostorih igralnice in na spletni strani upravljavca.

Član lahko s klubsko kartico sodeluje tudi pri drugih vsakokratnih promocijah posamezne enote (Grand Casino Portorož in Grand Casino Lipica), v sklopu katerih pridobiva druge ugodnosti, skladno s pogoji, veljavnimi za konkretno promocijo poslovne enote.

Upravljavec ne prevzema nobenih stroškov, ki bi morebiti nastali zaradi nekoriščenja točk.

 

Ugodnosti po nivojih:

STORITEV BRONZE SILVER GOLD VIP EXCLUSIVE CHAIRMAN
Cashback – (brezplačna igra / free play) 1.000 točk = 10€ 1.000 točk = 12€ 1.000 točk = 14€ 1.000 točk = 16€ 1.000 točk = 18€
Hitri vstop v igralnico X X X X X
Pravica sodelovanja v nagradnih igrah X X X X X
Dnevni limit bar RAZPOLOŽLJIVE TOČKE RAZPOLOŽLJIVE TOČKE RAZPOLOŽLJIVE TOČKE RAZPOLOŽLJIVE TOČKE RAZPOLOŽLJIVE TOČKE
Dnevni limit restavracija RAZPOLOŽLJIVE TOČKE RAZPOLOŽLJIVE TOČKE RAZPOLOŽLJIVE TOČKE RAZPOLOŽLJIVE TOČKE RAZPOLOŽLJIVE TOČKE
Gratis parkirišče X X X X X
10 minutna rezervacija avtomata   X X X X
Povabila na VIP večerje in VIP dogodke   X X X X
Novoletno presenečenje X X      
VIP novoletno presenečenje     X X X
Prilagojene ponudbe     X X X
Pozornost ob rojstnem dnevu     X X X
Prednostni vhod v restavracije     X X X
Transfer do letališča     X X X
Transfer do casinoja   X X X X
VIP parking     X X X
Osebni gostitelj (host)     X X X
Brezplačna pogostitev ob posebnih dogodkih   X X X X
VIP kosila in večerje     X X X
Nočitve v hotelu   Hotel Hotel ***/**** Hotel ***** Hotel *****Superior
Vitrina Razpoložljive točke (max.1 artikel/dan) Razpoložljive točke (max.1 artikel/dan) Razpoložljive točke (max.1 artikel/dan) Razpoložljive točke (max.1 artikel/dan) Razpoložljive točke (max.1 artikel/dan)

 

Koriščenje gostinskih storitev

Člani kluba imajo pravico do brezplačne pijače v baru (kava, voda, sokovi iz šankomata, točeno pivo in odprto vino).

Za preostalo ponudbo v baru in restavraciji imajo različni nivoji članstva, različne popuste ob unovčitvi pridobljenih točk v baru in restavraciji kakor tudi pri plačilu storitev v gotovini. Popust ne velja za artikle, kateri imajo že dodeljen popust. 

Nivo BRONZE SILVER GOLD VIP EXCLUSIVE CHAIRMAN
Popust pri koriščenju točk v baru in restavraciji 0% 20% 30% 50% 70%
Popust na storitve plačane v gotovini 0% 20% 30% 50% 70%

 

Artikli v vitrini

Člani kluba lahko unovčijo točke za pridobitev artiklov v vitrini, pri čemer je unovčitev omejeno na en artikel dnevno.

 

 1. Druge pomembne informacije za člane

 

Upravljavec si pridržuje pravico, da članu, ki poskusi zlorabiti klubsko kartico (npr. poskusi unovčiti ali unovči ugodnosti z uporabo klubske kartice, katere ni lastnik, vstavlja klubsko kartico v igralni avtomat, kjer igra drug gost, in tako pridobiva njegove ugodnosti, ali kako drugače krši ta splošna pravila), izda prepoved vstopa v igralnico, prepoved koriščenja pridobljenih točk in ugodnosti ter mu prekine članstvo v Grand Casino Players Club-u.

Članstvo v Grand Casino Players Club-u, klubska kartica, pridobljene točke, ugodnosti na igralnih mizah in druge ugodnosti niso prenosljive.

Upravljavec ne odgovarja za morebitne zlorabe klubske kartice. Upravljavec je dolžan preverjati identiteto uporabnika klubske kartice zgolj ob neposrednem koriščenju točk, ugodnosti pri igralnih mizah in drugih ugodnostih. Če je klubska kartica članu odtujena, upravljavec ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti, izdanih na podlagi klubske kartice s strani tretjih oseb. Ne glede na to, je član dolžan izgubo ali krajo klubske kartice nemudoma sporočiti upravljavcu na elektronski naslov casinoplayersclub@casino.si. Upravljavec najkasneje v roku 48 ur onemogoči uporabo izgubljene ali ukradene klubske kartice člana.

Člani lahko vse informacije v zvezi z Grand Casino Players Club-om dobijo v igralnici Grand Casino Portorož in Grand Casino Lipica, na spletni strani www.casino.si ter preko elektronske pošte casinoplayersclub@casino.si.

 

 1. Prenehanje članstva

 

Članstvo v Grand Casino Players Club-u preneha:

 • s smrtjo člana;
 • če član prekine članstvo Grand Casino Players Club, kar lahko stori kadar koli na podlagi podpisane izstopne izjave, ki jo poda upravljavcu;
 • če član zlorabi klubsko kartico ali krši Splošne pogoje članstva in poslovanja Grand Casino Players Cluba;
 • če član krši hišni red pri upravljavcu;
 • če upravljavec ukine Grand Casino Players Club, kar lahko naredi kadar koli po lastni presoji.

 

V primeru prenehanja članstva v Grand Casino Players Club-u na zahtevo člana ali ukinitve Grand Casino Players Club-a s strani upravljavca, član z dnem prejema izstopne izjave oz. z dnem ukinitve Grand Casino Players Club-a ne more več uporabiti pridobljenih točk, ugodnosti na igralnih avtomatih, elektronskih ruletah, igralnih mizah in drugih ugodnosti.

V vseh drugih primerih prenehanja članstva iz prvega odstavka 6. člena, se vse pridobljene in neporabljene točke, ugodnosti na igralnih mizah in druge ugodnosti z dnem prenehanja članstva, brišejo. Pridobljene in neporabljene točke, ugodnosti na igralnih avtomatih in druge ugodnosti se brišejo tudi v primeru smrti člana in jih njegovi pravni nasledniki ne morejo koristiti.

 

 1. Varstvo osebnih podatkov

 

Član s prvim vstopom v Grand Casino Portorož in/ali Grand Casino Lipica je obveščen o Splošnih pogojih Grand Casino Players Cluba (Splošni so vedno dostopni na spletni strani www.casino.si, recepcijah casinojev) ter poda soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov za včlanitev v Grand Casino Players Club, s katerim se tudi v celoti seznani s politiko varovanja osebnih podatkov upravljalca.

V primeru, da je član upravljavcu posredoval tudi elektronski naslov ali številko mobilnega telefona, bo upravljavec navedene komunikacijske kanale uporabil za namen priprave in posredovanja ponudb in ugodnosti za imetnike, prilagojenih starosti, spolu in regiji prebivanja konkretnega imetnika.

 

 • Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

 

Z uporabo kartice Grand Casino Players Cluba, se na računu člana zabeležijo podatki o posameznih igrah in koriščenju ugodnosti. Casino Portorož d.d. podatke potrebuje, da:

 • članom zagotavlja uveljavljanje ugodnosti iz članstva Grand Casino Players Club:
  • obveščanje v zvezi z ugodnostmi, ki članu pripadajo glede na članstvo v Grand Casino Players Club-u;
  • obveščanje o ugodnostih na podlagi uporabe klubske kartice;
  • obveščanje na podlagi vsakokrat veljavnih promocij v igralnicah.

 

 • prilagojene ponudbe (neposredno trženje):
  • obveščanje o aktualni in prilagojeni ponudbi, novostih v ponudbi, o nagradnih igrah in storitvah, na podlagi osebnih podatkov, pridobljenih v okviru članstva v Grand Casino Players Club-u (združevanje članov v posamezne skupine na podlagi osebnih podatkov, analiziranje osebnih podatkov na individualni ravni, kar je nujno za razvrščanje posameznikov v skupine in pripravo ponudb ki so prilagojene članom, obveščanje preko izbranih kanalov idr.);

 

 • analizira in preučuje igralne navade za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev;

 

 • preverja skladnost uporabe kartice Grand Casino Players Club s Splošnimi pogoji Grand Casino Players Cluba;

 

 • obvešča imetnike o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe kartice Grand Casino Players Club.

 

Ob prvem vstopu v casino, član sklene pogodbo o članstvu v Grand Casino Players Club-u in avtomatsko poda soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov, s katerim se tudi v celoti seznani s politiko varovanja osebnih podatkov upravljavca. Casino Portorož d.d. bo osebne podatke člana za namene, navedene v tem členu, obdeloval samo na podlagi Splošnih pogojev članstva in poslovanja Grand Casino Players Cluba.

 

 • Pravica do ugovora in spreminjanje podatkov

 

Član lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov.

 

 • Pisno na naslov Casino Portorož d.d., Obala 75a, 6320 Portorož.
 • Pisno po elektronski pošti na naslov: dpo@casino.si

 

Upravljavec bo spremembo podatkov upošteval najkasneje v roku petnajstih dni od dne prejema obvestila o spremembi.

 

 • Uporabniki osebnih podatkov

 

Casino Portorož d.d. osebnih podatkov članov kluba Grand Casino Players Club ne posreduje tretjim osebam, razen:

 • državnim organom, na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve ali legitimnega interesa za potrebe vodenja konkretnega postopka
 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom družbe Casino Portorož d.d. (npr. povezanim družbam, tiskarji, …) ter z vsakokratno veljavno zakonodajo.

 

 • Rok hrambe osebnih podatkov

 

Casino Portorož d.d. bo osebne podatke člana kluba zvestobe in imetnika klubske kartice Grand Casino Players Club hranil dokler imetnik ne odstopi od članstva. V primeru odstopa od članstva se podatki člana blokirajo in ne uporabljajo več za namene, za katere so bili zbrani. V primeru preklica kartice s strani družbe Casino Portorož d.d. se podatki hranijo do enega leta od preklica.

 

7.5 Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

 

Član kluba in imetnik kartice zvestobe Grand Casino Players Club-a ima pravico, da pisno na sedež družbe Casino Portorož d.d., Obala 75a, 6320 Portorož, ali po e-pošti na naslov: dpo@casino.si zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, blokiranja in prenosljivosti podatkov.

Izjava o zasebnosti je dostopna https://www.casino.si.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Casino Portorož d.d. je dosegljiva na e-mail: dpo@casino.si

 

 1. Reševanje sporov

 

Upravljavec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov.

 

 1. Končne določbe

 

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v igralnici. Upravljalec članu na njegovo zahtevo kadar koli v času trajanja članstva v Grand Casino Players Club-u posreduje te splošne pogoje.

Upravljavec si pridržuje pravico do spreminjanja teh Splošnih pogojev članstva in poslovanja Grand Casino Players Club-a. Člani bodo o vseh spremembah splošnih pogojev obveščeni na spletni strani www.casino.si in v igralnicah. Če član v 15 dnevih od objave spremembe splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga le-ti zavezujejo.

 

Casino Portorož d.d.