Pravno obvestilo

Predmet tega obvestila je spletno mesto www.casinos.si. Vsa vsebina na tem spletnem naslovu je last podjetja Casino Portorož d.d. in je informativne narave.

Casino Portorož d.d. ne odgovarja za uporabo spletnega mesta www.casino.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Casino Portorož d.d. se bo trudila za pravilnost informacij. Casino Portorož d.d. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.casino.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija vsebin spletnega mesta ali njihovega dela ni dovoljena. Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na spletnem mestu www.casinos.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.